Thuishospitalisatie via OPAT

Het OPAT-project voor thuishospitalisatie

Bij sommige bacteriële infecties is een langdurige intraveneuze behandeling van antibiotica (injectie via de aders) noodzakelijk om de bacterie in het lichaam te bestrijden. Voor bepaalde patiënten is het mogelijk om deze behandeling na opstart in het ziekenhuis veilig thuis verder te zetten via thuishospitalisatie. Zij kunnen op die manier sneller naar hun vertrouwde omgeving. De duur van de behandeling hangt af van de aard van de infectie.

Om dit te ondersteunen werd door het UZ Brussel het thuishospitalisatieprogramma OPAT (voluit Outpatient Parental Antibiotic therapy of ambulante parenterale antimicrobiële therapie) opgezet. Daarbij wordt de zorgtandem versterkt tussen huisartsen en specialisten in het ziekenhuis.

Voordelen van thuishospitalisatie

Dit thuishospitalisatieproject biedt voordelen op drie vlakken:

  1. Voor de patiënt: zorg krijgen in de vertrouwde omgeving en minder kans op ziekenhuisinfecties
  2. Voor de huisarts: nauwe samenwerking met de specialist en meer betrokkenheid bij de behandeling van de patiënt
  3. Voor de maatschappij: daling van de ligduur in het ziekenhuis en efficiënte zorg tegen een lagere kostprijs

Lees verder onder de foto.

Thuishospitalisatie via OPAT - Ziekenhuisapothek UZ Brussel

Nauwe samenwerking van zorgverstrekkers

Patiënten die thuis hun intraveneuze behandeling van antibiotica kunnen verderzetten, krijgen antibiotica en toedieningsmateriaal mee naar huis bij het verlaten van het ziekenhuis. 

Zij hebben dan alles thuis wanneer de thuisverpleegkundige langskomt voor het toedienen. De keuze van thuisverpleegkundige gebeurt in overleg met de sociaal verpleegkundige van de dienst Patiëntenbegeleiding van het ziekenhuis.

Om een goede opvolging van de thuishospitalisatie te garanderen, werken de arts-specialist, ziekenhuisapotheker en sociaal verpleegkundige nauw samen met de huisarts en de thuisverpleegkundige.