Dyspneukliniek

Kortademigheid of dyspneu kan in sommige gevallen wijzen op een hartprobleem. In de Dyspneukliniek onderzoekt een cardioloog of de oorsprong van kortademigheid (of dyspneu) te wijten is aan een hart-, long- of spierprobleem.

Onderzoeken

Volgende onderzoeken worden op één dag ingepland en vinden plaats in de dagkliniek. De onderzoeksresultaten geven na een grondige analyse uitsluitsel over de oorzaak van kortademigheid. Hun resultaat wordt besproken in een follow-up raadpleging.

  • Een longfunctietest: hiervoor moet u enkele keren in- en uitademen in een mondstuk
  • Een bloedafname
  • Een inspanningstest op een ligtafelfiets met echocardiografie tijdens de inspanning

Op basis van de resultaten formuleert de cardioloog een advies, of verwijst hij de patiënt afhankelijk van de oorzaak door naar de dienst Pneumologie of Fysische Geneeskunde.

Kortademigheid als gevolg van een hartklepprobleem

Kortademigheid die het gevolg blijkt van een hartklepprobleem kan meestal behandeld worden met aangepaste medicatie of revalidatie.  In sommige gevallen is een operatie noodzakelijk. Uw arts informeert u hierover.

Nauwe samenwerking

De dyspneukliniek van het UZ Brussel werkt nauw samen met verschillende cardiologen gespecialiseerd in inspanningsfysiologie van het Jessa Ziekenhuis (Hasselt), Ziekenhuis Oost-Limburg (Genk), AZ Sint-Jan (Brugge) en UZ Leuven.