Ik heb een afspraak gemaakt. Wat gebeurt er nu? 

De eerste keer dat u met uw kind op raadpleging komt, stelt de arts veel vragen en probeert hij een goed overzicht te krijgen van de verschillende problemen van uw kind. Aan de hand daarvan wordt er eerst een plan gemaakt om de juiste diagnose te stellen.  

Onderzoeken  

Om een correcte diagnose te stellen, moeten er vaak bijkomende onderzoeken gebeuren. Doorgaans moeten er op één of meerdere momenten bloedafnames gebeuren. 

Wanneer er aan een PID wordt gedacht, kan de arts een speciaal vaccin (Pneumo 23) voorstellen om het immuunsysteem te testen.  

In sommige gevallen worden ook genetische testen voorgesteld. Daarbij wordt gekeken of er fouten in het erfelijk materiaal (DNA) van uw kind zijn die de klachten kunnen verklaren.  

Andere mogelijke onderzoeken tijdens de diagnostische work-up zijn: 

  • Beeldvormingstechnieken (echo, radiografie, CT of MRI) 
  • Longfunctietest 
  • Allergietesten 
  • … 

Multidisciplinaire samenwerking 

De artsen binnen het Centrum voor Immuunstoornissen werken nauw samen. Het komt regelmatig voor dat ze voorstellen dat u met uw kind ook bij één van de andere artsen van het Centrum voor Immuunstoornissen op consultatie gaat. Zo proberen wij een beter beeld te krijgen van een bepaald symptoom. Indien nodig wordt er uiteraard ook verwezen naar andere artsen, buiten het Centrum voor Immuunstoornissen. We proberen de verschillende afspraken zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.