Aanmelden

U zorgt best dat u een half uur voor uw afspraak bij het Centrum voor Medische Genetica (CMG) aanwezig bent in het ziekenhuis.

  1. Eerst schrijft u zich in. Dit kan aan de inschrijvingsbalie of aan de kiosken (zelfinschrijving) met uw identiteitskaart. Deze balie en kiosken vindt u aan de ingang van het consultatiegebouw: ingang Consultaties (zone C).
     
  2. Nadat u dat heeft gedaan, gaat u in het consultatiegebouw naar het secretariaat Medische Genetica (gele zone C, niv. -1, route 752).

Lees verder onder de plattegrond.
Klik op het plan voor een grotere weergave.

Plattegrond UZ Brussel

Aandachtspunten

  • Als u op consultatie komt in het kader van een zwangerschap (voor een preconceptuele consultatie, tijdens een vruchtbaarheidsbehandeling of voor een prenataal onderzoek), dan moeten beide natuurlijke wensouders zich inschrijven. Ook wanneer u wordt doorverwezen vanuit de dienst Prenatale Consultatie. Dat laat het CMG toe om op beide namen onderzoeken aan te vragen en te laten uitvoeren.
  • Vergeet uw identiteitskaart(en) niet. 

Bloedstalen

Voor het CMG met genetisch onderzoek kan starten, heeft het een bloedstaal nodig van u en in vele gevallen ook van uw partner.  Bij PGD worden ook stalen van eventuele familieleden gevraagd.

Voor een bloedafname kan u na uw raadpleging terecht in het UZ Brussel. U maakt daarvoor vooraf een afspraak bij de dienst Bloedafname. Dat kan onder meer via het telefoonnummer 02 477 60 01

U kan ook een beroep doen op uw vertrouwde arts, thuisverpleegkundige, gynaecoloog of op een extern laboratorium.