Mogelijk erfelijke aandoeningen opsporen

U kan in het Centrum voor Medische Genetica (CMG) terecht voor het opsporen van elke aandoening waarvan u vermoedt dat ze erfelijk kan zijn. Ook voor zeldzame aandoeningen.

Samenwerking met experten uit binnen- of buitenland

Tijdens of na de eerste consultatie wordt bekeken of het onderzoek in het CMG wordt uitgevoerd of in samenwerking met een ander centrum. In de genetica bestaan er immers veel specialisaties. Daarom doet het CMG, indien nodig, graag een beroep op de expertise van collega’s uit het binnen- of buitenland.

Multidisciplinaire benadering

Sommige consultaties worden multidisciplinair benaderd. U spreekt dan niet alleen met de arts-geneticus, maar desgevallend ook met een andere specialist en counselor, of met een psycholoog en sociaal verpleegkundige. De consultaties waar een multidisciplinaire aanpak centraal staat, worden in onderstaande lijst met een asterisk(*) aangeduid.

Onder meer volgende erfelijke aandoeningen worden opgespoord
 

Algemeen erfelijke problemen
Zeldzame ziekten*
Stofwisselingsziekten*
Verstandelijke beperking 
Ontwikkelingsproblemen 
Dysmorfologie
Autisme 
Groeistoornissen en endocriene problemen*

 

Problemen rond reproductie en erfelijkheid
Prenatale raadpleging* 
NIPT 
Preconceptueel advies
Fertiliteitsproblemen*
Pre-implantatie Genetische Diagnose* (PGD)
Hoog-risicozwangerschap*

 

Familiale kanker
Familiale kanker* 

 

Specifieke erfelijke problemen m.b.t. één orgaan
Oogaandoeningen* 
Huidaandoeningen* 
Gehoorproblemen* 
Skeletafwijkingen 
Bindweefselaandoeningen* 
Spieraandoeningen* 
Hartaandoeningen* 
Nieraandoeningen 
Schisis (gespleten lip en/of verhemelte)*

 

Specifieke erfelijke ziektes
Mucoviscidose 
Neurofibromatose en aanverwante aandoeningen 
Neurologische aandoeningen (Huntington)* 
Tubereuze sclerose*

 

...
...