Geslachtschromosomen: vrouwelijk vs mannelijk

In de lichaamscellen van een man bevinden zich altijd een X- en een Y-chromosoom en in de lichaamscellen van een vrouw altijd twee X-chromosomen. 

Lees verder onder de foto.

Bij vrouwen wordt in een vroeg stadium van de embryonale ontwikkeling in iedere cel een van de beide X-chromosomen geïnactiveerd. Welk van de twee dit is, lijkt een toevalsproces. In elk geval is het niet in elke cel hetzelfde chromosoom dat op non-actief gezet wordt. Sommige kenmerken waarvan het gen op het X-chromosoom gelegen is, komen daardoor in wisselende mate tot expressie bij vrouwen.

Bij een man zijn de twee geslachtschromosomen dus niet identiek, maar we beschouwen ze ook als een paar. Op het Y-chromosoom zit maar weinig erfelijke informatie, maar het speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van het embryo. Het Y-chromosoom zet aan tot de productie van mannelijke hormonen en zodoende tot de ontwikkeling van mannelijke geslachtskenmerken.