Met of zonder Belgische mutualiteit?

Belgische patiënten met mutualiteit

Voor Belgische patiënten die in regel zijn met de mutualiteit betaalt het RIZIV de prestaties van het Centrum voor Medische Genetica (CMG) grotendeels terug. Wat overblijft is het remgeld

In bepaalde situaties, die afhankelijk zijn van de aard en de complexiteit van uw aandoening, betaalt het RIZIV de volledige kost van de consultaties terug. U bent het remgeld dan niet verschuldigd.

Hetzelfde geldt als omwille van de aard en de complexiteit van uw aandoening de bloedstaaltjes voor analyse naar het buitenland gestuurd moeten worden. Dan is er geen kost voor u, ook geen remgeld voor het labo-onderzoek. De kost wordt in deze gevallen betaald via een conventie tussen de genetische centra en het RIZIV. Het budget toegekend door het RIZIV is echter beperkt en ontoereikend om alle kosten voor deze analyses te recupereren.

Patiënten zonder Belgische mutualiteit

Patiënten zonder Belgische mutualiteit, bijvoorbeeld buitenlandse patiënten, dragen de volledige kost van de prestaties en/of hun behandeling zelf, tenzij zij tussenkomst verkrijgen via hun lokale mutualiteit.