Multifactoriële overerving

Veel van onze erfelijke kenmerken zijn multigenetisch van aard of zelfs multifactorieel. Ze hangen m.a.w. af van de samenwerking tussen verschillende genen of tussen verschillende genen en externe factoren. Een ziekte die in wezen genetisch is, kan m.a.w. ook getriggerd worden door omgevingsfactoren.

Lees verder onder de foto.

Als verschillende elementen aan de basis liggen van een eigenschap of een aandoening, spreken we van multifactoriële overerving. Lichaamsgestalte en intelligentie zijn voorbeelden van 'normale' multifactoriële kenmerken. 

Bekende multifactoriële aandoeningen zijn spina bifida (open rugje), lip- en verhemeltespleet, klompvoeten, aangeboren hartafwijkingen en de ziekte van Crohn.

Gradaties in ernst >