Nucleair DNA

Vrijwel alle cellen in ons lichaam bevatten erfelijk materiaal, met uitzondering van o.a. rode bloedcellen en bloedplaatjes. Die hebben immers geen celkern en daardoor geen DNA. Maar voor de rest is elke lichaamscel opgebouwd uit een celwand (celmembraam), celvloeistof (cytoplasma) en een celkern (nucleus).

DNA zoals we het hiervoor beschreven hebben, is eigenlijk nucleair DNA: DNA dat zich in de celkern bevindt. Bij cellen in rust ziet het eruit als een ontrafelde wirwar, die in een veel compactere structuur voorkomt tijdens de celdeling. Dan organiseert het DNA zich in kleinere, afgebakende stukken en is het te zien als de 23 paar chromosomen die we ons 'karyotype' noemen.

Nucleair DNA is samengesteld uit erfelijk materiaal van je vader en je moeder en dus bevat de celkern chromosomenparen: je hebt van elk chromosoom twee exemplaren, één van elke ouder. Verspreid over die 46 chromosomen vinden we meer dan 20.000 genenparen. Over hoeveel genen de mens precies beschikt, lopen de cijfers vandaag trouwens nog erg uiteen.

Mitochondriaal DNA >