Expertise

Het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen staat in voor de multidisciplinaire diagnostiek van ontwikkelingsstoornissen en de multidisciplinaire opvolging van baby’s en kinderen met een verhoogde kans op ontwikkelingsstoornissen omwille van bijvoorbeeld ernstige prematuriteit, genetische aandoeningen, complicaties tijdens de zwangerschap of geboorte, een oncologische pathologie, …

Binnen het COS kunnen kinderen terecht van bij de geboorte tot aan het einde van het eerste leerjaar. Het COS is gespecialiseerd in:

  • Cognitieve ontwikkelingsstoornissen
  • ADHD
  • Autismespectrumstoornissen
  • Communicatiestoornissen
  • Specifieke leerstoornissen
  • Motorische ontwikkelingsstoornissen

Het COS is tevens erkend als Multidisciplinair Team (MDT) binnen de Jeugdhulp, waardoor het gemachtigd is aanvraagdossiers (A documenten) op te maken voor niet-rechtstreeks toegankelijke hulp binnen de sector Personen met een Handicap en Jeugdhulp.