Procedure

 1. De eerste aanmelding gebeurt telefonisch.
   
 2. Na het telefoongesprek wordt een vragenlijst opgestuurd om zo veel mogelijk informatie over uw kind te verkrijgen. Op die manier kunnen de planning en het verloop van het onderzoek efficiënt gebeuren.
   
 3. Zodra de ingevulde vragenlijst terug in ons bezit is, wordt uw kind op de wachtlijst geplaatst. 
   
 4. Zes weken voor aanvang van de onderzoeken ontvangt u een brief met het overzicht van alle afspraken.
   
 5. Er wordt een dossierverantwoordelijke aangesteld, die het verloop van het multidisciplinair onderzoeksproces opvolgt en op de teamvergadering de conclusies van alle disciplines bundelt.
   
 6. Het besluit en advies van de teamleden wordt door de dossierverantwoordelijke met de ouders besproken.
   
 7. Ter afronding wordt een multidisciplinair verslag opgemaakt, dat zowel aan de ouders als, mits akkoord, aan de doorverwijzer wordt bezorgd.
   
 8. In overleg kan het team een follow up-onderzoek of aanvullend medisch onderzoek voorstellen, indien dit aangewezen is.