Eerste gesprek

Het eerste gesprek is altijd een gezinsgesprek. Daarin wordt het probleem van de patiënt geëxploreerd en ingeschat en de werking van de Eetkliniek uitgelegd.


Volgende stap: oriënterend bilan >