Aandoeningen aan de bijschildklieren

Hyperparathyreoidie

Bij een hyperparathyreoidie of verhoogde werking van een of meerdere bijschildklieren wordt er te veel bijschildklierhormoon geproduceerd (parathyroid hormoon=PTH) en dit leidt tot een verhoogd gehalte aan calcium in het bloed. Dit kan op zich weer leiden tot nierstenen en/of osteoporose.

Terug naar boven


Hypoparathyreoidie

Dit betreft een totale uitval van de functie van de bijschildklieren en veroorzaakt een chronisch tekort van bijschildklierhormoon (parathyreoid hormoon - PTH). Hierdoor wordt het serum calcium te laag en dit kan gepaard gaan met klachten zoals krampen en tintelingen. Meestal wordt dit veroorzaakt door een schildklieroperatie. 

Terug naar boven


< Terug