Onderzoeken naar aandoeningen van de hypofyse

Laboratoriumonderzoek

Zowel in het bloed, als in urine en in speeksel kunnen hormoonconcentraties worden gemeten en aan de hand van normaalwaarden kan bepaald worden of de gemeten concentraties abnormaal zijn of niet. Ook kan de reactie van hormonen worden gemeten op toediening van andere hormonen of medicamenten. Dit kan inzicht geven in de aard van de aandoening

Terug naar boven


MRI-sella

Met behulp van een zogenaamde MRI-scan van de hypofyse kan de grootte van de hypofyse bekeken worden en kan er ook gekeken worden hoe groot een eventuele tumor is en welke relatie deze heeft met omliggende structuren zoals het chiasma opticum (kruispunt van de gezichtszenuwen).

Terug naar boven


< Terug