Urine-incontinentie

In de westerse wereld vermoedt men dat urine-incontinentie bij zowat 14% van de vrouwen boven de leeftijd van 30 jaar voorkomt. 

Vormen van incontinentie

Er zijn twee belangrijke vormen van incontinentie:

  • Stressincontinentie: urinelekkage na hoesten, niezen, lang stappen, lopen 
  • Urge-incontinentie: urinelekkage na valse plasaandrang 

Incontinentie behandelen

Incontinente personen boeten veel in aan levenskwaliteit. Er bestaan heel wat misvattingen over incontinentie waardoor hulp uitblijft. Vrouwen zien urine-incontinentie vaak een normaal gevolg is van verouderen. Vandaar dat deze aandoening vaak niet wordt behandeld, terwijl dit in veel gevallen mogelijk is. Spreek uw arts er dus over aan.

Afhankelijk van de ernst van de aandoening zijn verschillende behandelingen mogelijk:

  • Levensstijlaanpassingen
  • Geneesmiddelen
  • Kinesitherapie
  • Chirurgische ingreep