Acute leukemie

Acute leukemieën zijn meestal agressieve ziektes die de patiënt op korte termijn (enkele weken) ernstig ziek kunnen maken. Bij volwassenen is de meest frequente vorm de acute myeloide leukemie (AML). Typisch voor acute leukemie is de aanwezigheid in de bloedbaan van blasten, de leukemische cellen.

Behandeling

Voor patiënten die nog jong en fit genoeg zijn, is de voorkeursbehandeling een vrij intensieve chemotherapie die gepaard gaat met vrij langdurige hospitalisaties (meerdere episodes van ongeveer 4 weken opname) in daartoe gespecialiseerde omstandigheden (isolatiekamer A310).

Prognose

De prognose van AML is zeer afhankelijk van de biologische eigenschappen van de ziekte. Die kan sterk variëren van geval tot geval. Meestal wordt alles duidelijker na ongeveer 5-6 weken behandeling, als de belangrijkste resultaten van de bijkomende onderzoeken (cytogenetica, moleculaire testen) beschikbaar zijn en als ook de reactie op de eerste behandelingsfase bekend is. De kans op genezing varieert van 20 tot 85%. Voor de patiënten met moeilijk te behandelen AML wordt vaak voor stamceltransplantatie gekozen, als er een gepaste donor kan gevonden worden.