Vragen & Antwoorden


Wat is een zorginfectie of zorggerelateerde infectie? 

Dit wordt in de volksmond ook ziekenhuisinfectie genoemd. Een zorginfectie kan je oplopen tijdens de zorgverlening. In de Belgische acute ziekenhuizen gebeurt dit bij 6,2% van de opgenomen patiënten. Deze infecties zijn niet steeds te voorkomen, en zijn ook niet per definitie te wijten aan onzorgvuldig hygiënisch handelen.

Terug naar boven


Hoe vermijden we zorginfecties? 

Door het nemen van algemene of standaard voorzorgsmaatregelen kan de verspreiding van ziektekiemen worden voorkomen. Deze maatregelen moeten worden genomen door elk personeelslid, inclusief (para)medici en vrijwilligers die in contact komen met patiënten. Het toepassen van deze maatregelen vermindert enerzijds het risico op verspreiding van ziektekiemen tussen de patiënten en beschermt anderzijds ook het personeelslid tegen de kiemen van de patiënt. Handhygiëne is de belangrijkste voorzorgsmaatregel!

Terug naar boven


Wat is een ziektekiem? 

Dit is een virus, bacterie of schimmel die u ziek maakt, wordt ook wel een pathogeen of pathogene kiem genoemd.

Terug naar boven


Wat is een ziekenhuisbacterie? 

Er bestaat niet slechts 1 ziekenhuisbacterie, er zijn er veel.   Eén van de best gekende is MRSA (Methicilline resistente Staphylococcus aureus).
Maar het is een brede groep van microben, meestal bacteriën, maar ook virussen en schimmels/gisten. Een ziekenhuisbacterie is een bacterie die resistent is aan (bijna) alle antibiotica. 

Terug naar boven


Wat is MRSA?

Dit is de afkorting van methicilline (M) resistente (R) Staphylococcus (S) aureus (A). Stafylokokken zijn bacteriën die ongemerkt leven bij ongeveer 30% van de mensen, meestal in de neus of op de huid. MRSA is een variant van deze bacterie die niet meer gevoelig is voor de klassieke antibiotica. Als u enkel drager bent van deze bacterie in de neus of op de huid, dan zal ze net als de gewone stafylokok weinig onheil aanrichten. Voor gezonde personen is er dus geen gevaar. Wanneer deze bacterie een infectie veroorzaakt, is de situatie meer ernstig en zullen ook specifieke antibiotica moeten toegediend worden. 

Terug naar boven


Zijn alle zorginfecties te vermijden? 

Spijtig genoeg niet: slecht 1 op 3 zorginfecties zijn te vermijden, ook al worden alle preventieve maatregelen toegepast. 

Terug naar boven


Wat kunnen u en uw bezoekers doen om te helpen? 

De meest doeltreffende en goedkoopste manier om verspreiding van ziektekiemen te voorkomen is een goede handhygiëne. Het ook belangrijk dat u een goede hoesthygiëne toepast om te voorkomen dat via deze weg ziektekiemen worden doorgegeven: dus hoest en snuit in een wegwerpzakdoek. Wanneer uw bezoeker zelf ziek is vraag hem/haar dan om u (tijdelijk) geen bezoek te brengen.

Terug naar boven


Hoe was of ontsmet ik mijn handen?

Klik op deze link voor de juiste techniek.

Terug naar boven


Wanneer was of ontsmet ik als patiënt/bezoeker mijn handen?

Was je handen met water en zeep na elk toiletgebruik en voor het eten. Bezoekers die in contact komen met de patiënt moeten handen wassen of ontsmetten om de overdracht van ziektekiemen tegen te gaan en zorginfecties te voorkomen. Concreet betekent dit voor en na contact met de patiënt en zijn/haar onmiddellijke omgeving (kamer, meubilair, toilet…).

Terug naar boven


Wat zijn bijkomende voorzorgsmaatregelen? 

Dit zijn maatregelen die moeten worden genomen om de verspreiding van ziekenhuisbacteriën of ziektes die zeer besmettelijk zijn, te vermijden. Dit wordt ook bronisolatie of isolatie genoemd. U wordt dan in een eenpersoonskamer opgenomen, en de gezondheidswerkers zullen een gele schort en handschoenen of een masker dragen. Er zal ook een geel deurplaatje aangebracht worden. In sommige gevallen kan de kinesist u vragen een masker aan te trekken, wanneer hij/zij met u in de gang gaat wandelen.

Terug naar boven


Waarom draagt het personeel soms een gele schort? 

Soms worden er extra maatregelen genomen bijvoorbeeld bij dragers van ziektekiemen die resistent zijn aan antibiotica of ziektekiemen die heel besmettelijk zijn en verspreid worden via rechtstreeks contact.

Terug naar boven


Moet uw bezoek een gele schort dragen?

Neen, dat is niet nodig. De maatregelen die ingesteld zijn (zie geel plaatje aan de deur) moeten toegepast worden door de ziekenhuismedewerkers. We vragen wel dat uw bezoek en u zelf de handen ontsmet bij het verlaten van de kamer.

Terug naar boven


Waarom dragen sommige patiënten een masker? 

Ofwel omdat ze een ziekte hebben die zich kan verspreiden tijdens het uitademen, niezen of hoesten of omdat ze zelf zo ziek zijn dat ze steeds gefilterde lucht moeten inademen.

Terug naar boven


Moet mijn bezoek een masker opzetten?

Wanneer er aan uw kamer een geel deurplaatje op met de vermelding ‘druppel’ of ‘lucht’, moeten zij een masker opzetten. Dit om te vermijden dat uw ziekte naar hen wordt overgedragen. 

Terug naar boven


Wat is screening?

Om dragerschap van multiresistente kiemen op te sporen, kan het zijn dat men een staal zal afnemen van neus, keel, lies, perineum of anaal. Indien de screening positief is, zal men ‘Bijkomende voorzorgsmaatregelen’ instellen, om verspreiding naar andere patiënten tegen te gaan.

Terug naar boven