Wat doet de dienst Psychiatrie voor u? 

Terwijl het intelligentieniveau bij de meeste jongens met het syndroom van Klinefelter (KS) normaal is, kunnen zij communicatieve problemen ervaren waaronder vertragingen in de taalontwikkeling, problemen met lezen en schrijven, concentratie- en geheugenproblemen en problemen met coördinatie. Bij deze groep van jongens is het belangrijk om voor de puberteit logopedie en kinesitherapie op te starten.

Toch kunnen jongens met het KS ook psychische en sociale problemen ondervinden:

  • Vaak zijn jongens met KS in de kindertijd eerder verlegen en teruggetrokken en kunnen zij moeilijk voor zichzelf opkomen in groep, waardoor zij doelwit van pesterijen kunnen worden. Bij adolescenten kan ook meer impulsief en agressief gedrag voorkomen. 

Ondanks dat wij denken dat het belangrijk is jongens vanaf hun 10de levensjaar op leeftijdsadequate manier over hun KS te vertellen, zo kunnen sommige kinderen en jongeren problemen op emotioneel vlak ervaren nadat zij de diagnose van KS hebben gekregen. Een psychologische of psychiatrische opvolging kan in dat geval van belang zijn.

Bij volwassen mannen met het Klinefelter syndroom worden niet alleen stoornissen in de sociaal cognitieve vaardigheden en in de taalontwikkeling gesignaleerd, er kan tevens een verhoogde kwetsbaarheid voor psychopathologie bestaan. Sommigen lijken hier nauwelijks gevolgen van te ondervinden, voor anderen heeft dit een belangrijke impact op het functioneren in het dagelijkse leven. Een geïndividualiseerd behandeltraject kan zo gewenst opgestart worden.