Symposium 'Is er een psy-cialist in de zaal?'

Meer dan 20 thema's over psychologie en de psycholoog in een ziekenhuis, voor en door psychologen, medici en paramedici, met een multidisciplinair, wetenschappelijk en klinisch programma. Naar aanleiding van 15 jaar dienst Klinische Psychologie in het UZ Brussel.

Op vrijdag 22 september 2023 kwamen meer dan 150 psy-cialisten uit 26 algemene ziekenhuizen in Vlaanderen en Brussel naar dit symposium. In de feedbackvragenlijst gaf iedereen aan dat dit voor herhaling vatbaar is! (Met wat betere bewegwijzering weliswaar.)


Onze intentie is dan ook om dit ten laatste binnen drie jaar (september 2026) terug te organiseren! De focus zal dan liggen op perifere ziekenhuizen.

 

 

Door in het overzicht hieronder op een link te klikken, krijg je toegang tot de presentaties die ons door de sprekers aangeleverd werden. (Indien er geen link is, dan hebben de sprekers ons geen document aangeleverd.)
 

Openingswoord
Prof. dr. Marc Noppen (CEO UZ Brussel) en Bart Colson (coördinator DKP UZ Brussel)

De psycholoog in het algemeen ziekenhuis: waar staan we anno 2023?
Stefan Decorte (VVPAZ)

Coördinatoren
aan het woord

Artsen
aan het woord

Paramedici
aan het woord

Psychologen en anderen
aan het woord

UZ Leuven
Trui Vercruysse
Hadi Waelkens

Kinderpsychiatrie
Edward Campforts
 

Patiëntenbegeleiding
Lien Van Den Eynde
Sara Bare

Multiculturaliteit
Yasmina Bellen
 

Multidisciplinaire diagnostiek
Eva Cloet
 

 

UZ Antwerpen
Aithne Van den Bossche
Eva De Backer

Geriatrie
Siddartha Lieten
 

Verpleegkunde
Vera Vertessen
 

Chronische zieke kinderen
Veerle Cosyns
Karolien Lambrecht

Trauma
Katrien Vanfraussen
 

 

UZ Brussel
Bart Colson

Materniteit
Leonardo Gucciardo

Kinesitherapie
Dirk Verdaet
Astrid Lahousse

Subjectief welbevinden
Peter Theuns

Fertiliteit
Lize Leunens
Julie Nekkebroeck

UZ Gent
Wim Schrauwen

Dermatologie
Elise Vandersichel

Diëtetiek
Etelka Possemiers
Ursula Vandeneede

Dementie
Nathalie Buysens
Lore Laethem

Mobiele psychiatrie
Filip Schyvens

 

Tien juridische vragen over de psycholoog die u altijd al wilde stellen.
Liesbeth Legiest

Interprofessioneel onderwijs en de implementatie in de kliniek: dromen van een ideale samenwerking
Nele Adriaenssens & Elke Moortgat

 
Slotwoord
Bart Colson (coördinator DKP UZ Brussel)