Externe accreditaties en labels

Verschillende kwaliteitsaudits uitgevoerd in het UZ Brussel, ook door externe controleorganen, verzekeren een goede zorgkwaliteit:

JACIE-accreditatie voor stamceltransplantatieprogramma - Kwaliteitszorg

JACIE-accreditatie voor stamceltransplantatieprogramma - Kwaliteitszorg

JACIE is de belangrijkste kwaliteitserkenning voor een Europees stamceltransplantatieprogramma.

 

Het stamceltransplantatieprogramma Hematologie, bestaande uit de aferese eenheid, het stamcellaboratorium en de transplanteenheid A310, draagt kwaliteit zeer hoog in het vaandel en neemt actief deel aan verschillende kwaliteitsprogramma's zowel nationaal als internationaal.

Nationaal

Op nationaal niveau is de hematopoiëtische stamcelbank (i.e. aferese eenheid en stamcellaboratorium) sinds 2005 erkend door het Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG),  wat betekent dat de organisatie en werking van de bank voldoet aan de kwaliteitsnormen die door de Belgische wetgeving worden opgelegd.

Internationaal

Internationaal is het stamceltransplantatieprogramma sinds 1992 erkend door de European group for blood and bone  marrow transplantation (EBMT). Daarnaast behaalde het transplantatieprogramma begin 2013 een JACIE accreditatie. JACIE (Joint Accreditation Committee of ISCT and EBMT) is een internationale non-profit organisatie die via een systeem van inspectie accreditatie verleent aan stamceltransplantatie centra.

JACIE onderscheidt centra die zowel hun klinische als laboratoriumactiviteiten organiseren en uitvoeren volgens hoge internationale kwaliteitsnormen.

De internationale JACIE normen hebben niet alleen rechtstreeks betrekking op de kwaliteit en veiligheid van de bewerkte en klinisch toegediende celproducten maar ook op:

  • De donor- en patiëntenzorg
  • De personeelsopleiding
  • De infrastructuur
  • Het documentbeheer
  • De traceerbaarheid
  • De registratie en correcties van afwijkingen 
  • De continue evaluatie en verbetering van het kwaliteitssysteem

Door het JACIE accreditatiesysteem is de kwaliteitszorg rond stamceltransplantatie objectief meetbaar en kan het UZ Brussel aantonen dat ze binnen Europa het niveau van ‘excellentie’ hebben bereikt.

Het stamceltransplantatieprogramma kreeg een verlenging van de JACIE accreditatie tot 2021.