Nazorg en ondersteuning

Na een kankerbehandeling ervaren patiënten vaak nog ingrijpende of blijvende gevolgen van hun ziekte of behandeling. Nazorg is daarom essentieel. De dienst Medische Oncologie begeleidt patiënten via verschillende trajecten.

Emotional Freedom Techniques (EFT)

Vele klachten die kankerpatiënten, kankeroverlevers en hun naasten ervaren kunnen toegeschreven worden aan (di)stress. Emotional Freedom Techniques (EFT) kan bij kankeroverlevers worden ingezet om stress te verminderen zodat we op die manier bepaalde klachten kunnen verlichten. Uit onderzoek (van AZ Groeninge Kortrijk, AZ Klina en UZ Brussel) blijkt dat EFT een mogelijke zinvolle techniek kon zijn om stress te reduceren (en zo bij kankeroverlevers subjectieve cognitieve klachten te reduceren).

EFT is een eenvoudig zelfhulpmiddel dat gebruik maakt van specifieke acupressuurpunten. Deze punten worden manueel aangetikt met twee vingers terwijl de patiënt of naaste luidop zijn probleem, zorg of klacht verwoordt.

Heeft u interesse in EFT of wenst u de basis aan te leren? Dan kan u terecht bij een EFT-coach die een basisopleiding EFT heeft gevolgd. Voor een therapeutisch behandeltraject door middel van EFT, kan u beroep doen op externe EFT beoefenaars.

Contactpersoon: Coralie Van Haver, klinisch psycholoog (02 476 31 02 - coralie.vanhaver@uzbrussel.be)

Nazorgprogramma bij aandachtsproblemen en/of geheugenklachten

Integratieve neurocognitieve remediëringstherapie

Na het stopzetten van een kankerbehandeling zoals immuuntherapie, chemotherapie, hormoontherapie,... kan u last hebben van aandachts-, en geheugenklachten, vermoeidheid en angst voor herval. Deze problemen kunnen een grote impact hebben op uw levenskwaliteit en het dagelijks functioneren. Deze remediëringstherapie is zowel gericht op het verbeteren van de cognitieve klachten, vermoeidheid en het algemeen welzijn door middel van gepersonaliseerde training, aangepaste bewegingstherapie, voedingsadvies en informatieve sessies. Dit nazorgprogramma staat ook open voor patiënten die opgevolgd worden in andere ziekenhuizen.