Wilsverklaringen

Er bestaan in België vijf wilsverklaringen die u voorafgaand kan opstellen. Op deze manier kunnen artsen en zorgverleners later met de wil van de patiënt rekening houden, wanneer deze zich niet langer zelf kan uitdrukken. Indien men nog wilsbekwaam en mondig is, heeft men deze wilsverklaringen (nog) niet nodig: het volstaat om mondeling mee te delen wat u nog wel of niet wenst. 

Meer informatie vindt u via onderstaande linken op de website van LEIF (LevensEinde InformatieForum):

Voorafgaande zorgplanning

LEIF stelde samen met de FOD Volksgezondheid en de Koning Boudewijnstichting een heel gebruiksvriendelijke brochure op over ‘Voorafgaande Zorgplanning’. Het opstellen van deze wilsverklaringen is immers een dynamisch (denk)proces op zich dat u ook met uw arts/zorgverlener moet kunnen bespreken. Het is steeds mogelijk om wilsverklaringen aan te passen of zelfs in te trekken.

LEIF-kaart: uw wilsverklaringen steeds op zak

U kunt ook kosteloos een LEIF-kaart aanvragen. Deze kaart in zakformaat vermeldt over welke wilsverklaringen u beschikt. Bewaar hem in uw portefeuille, zodat artsen en hulpverleners rekening kunnen houden met uw wettelijke wilsverklaringen.