Wetenschappelijk onderzoek

De eenheden Kindernefrologie en Kinderurologie voeren meerder onderzoeksprojecten uit. Dit kan eigen onderzoek zijn of onderzoek in samenwerking, nationaal en internationaal. Dit laat toe om nieuwe behandelingsmogelijkheden voor te stellen. Mogelijk wordt uw vrijblijvende deelname gevraagd aan een studie. Uw medewerking wordt altijd geapprecieerd.

Momenteel lopen volgende studies

  • Enuresis nocturna
  • Stamcelonderzoek uitgaande van huidweefsel (samenwerking met de onderzoeksgroep in Vitro Toxicologie en Dermato-Cosmetologie van de VUB )
  • Klinefelter studiegroep: inbanking testiculair weefsel
  • De behandeling van hypertensie met lisinoprol bij kinderen ( pk/pd studie)
  • Farmacologische studie voor dosis bepaling bij kinderen met verschillende antibiotica

Wetenschappelijke publicaties

De eenheden Kindernefrologie-kinderurologie publiceren actief nieuwe wetenschappelijke artikels. U kunt de belangrijkste wetenschappelijke publicaties terugvinden door de naam van een medewerker in te typen op PubMed.