Bezoekregeling broers en zussen

Broers en zussen zijn samen met de ouder(s) steeds welkom om kennis te maken met de nieuwe spruit in hun gezin, behalve wanneer ze ziek of verkouden zijn.

Andere kinderen mogen niet op bezoek komen om infectiegevaar te vermijden.

Strikte bezoekregels tijdens de wintermaanden

Van begin oktober tot eind maart zijn bezoekregels voor broers en zussen strenger omwille van het RSV-seizoen. RSV of Respiratory Syncytial Virus is een zeer besmettelijk virus dat de luchtwegen aantast. Prematuren en zieke baby’s zijn daarvoor bijzonder vatbaar.

Kinderopvang op de afdeling

De belangstelling van jonge broers of zussen voor de nieuwe baby is vaak beperkt. Ouders die zelf langer op de afdeling willen blijven houden daar best rekening mee door een andere volwassene te voorzien buiten de afdeling om hen op te vangen.

Wie geen externe hulp heeft, kan op weekdagen tussen 13.30 en 15.30 uur gebruikmaken van kinderopvang op de afdeling. Ouders kunnen op die manier rustig tijd doorbrengen met kun baby, terwijl de andere kinderen bij kinderverzorgster Karin zijn. Zij maakt hen terwijl op een speelse manier vertrouwd met de afdeling en legt uit waarom mama en/of papa zo vaak naar het ziekenhuis komen.

Voor een goede werkorganisatie, dient dit wel vooraf ingepland te worden.