Terugtransfer naar Neonatologie

Sommige kinderen worden na ontslag op de NICU-afdeling en voor ze naar huis mogen, eerst nog verzorgd op de N*-afdeling van een ander ziekenhuis, men spreekt in dat geval van een terugtransfer.

Wanneer een terugtransfer?

Kinderen die vanuit een ander ziekenhuis werden overgebracht naar de NICU-afdeling van het UZ Brussel, kunnen van zodra ze geen intensieve zorgen meer nodig hebben worden terugbracht naar het verwijzend ziekenhuis. Dit wordt voorzien voor zowel baby’s die voor de geboorte als na de geboorte naar het UZ Brussel werden getransfereerd.

Hoe gebeurt een terugransfer naar een ander ziekenhuis?

Een terugtransfer, met een transportcouveuse onder begeleiding van een verpleegkundige van de dienst Neonatologie van het UZ Brussel, gebeurt steeds na overleg met de kinderarts van het doorverwijzend ziekenhuis en de ouders.

Hoe kunnen ouders een terugtransfer voorbereiden?

Veel ouders hebben het moeilijk met een terugtransfer omdat ze vertrouwd zijn geraakt met de NICU-omgeving en de zorgverleners van die afdeling. Ze worden daar op de betrokken afdeling op voorbereid. Om de overgang gemakkelijker te laten verlopen, kunnen ouders ook vooraf een bezoek brengen aan de afdeling waarnaar hun kindje zal worden overgebracht.