PSMA PET-CT

Een PSMA PET-CT scan geeft informatie over de functionele processen (PET) en de anatomie (CT) in het lichaam. Dit onderzoek richt zich tot de prostaat. Bij dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van een radioactieve stof. De radioactiviteit van deze stof is minimaal, niet schadelijk en blijft slechts tijdelijk in het lichaam.

Voorbereiding

Dit onderzoek vraagt geen specifieke voorbereiding. U hoeft niet nuchter te zijn en u mag uw thuismedicatie gewoon nemen.

Het onderzoek

Bij aankomst op de afdeling meldt u zich aan bij de balie met het voorschrift of de aanvraag van uw behandelende arts. Verwittig de verpleegkundige als u een eerdere reactie op CT-contrastmiddel had, een verminderde nierfunctie hebt of als u geopereerd bent aan klieren in de oksel.

  1. Via een infuus wordt de radioactieve stof ingespoten.
  2. Na de inspuiting is het belangrijk dat u ongeveer 45 minuten in de zetel blijft liggen. U mag tijdens het wachten een boek lezen of uw smartphone gebruiken.
  3. Voor de beeldname dient u naar het toilet te gaan om de blaas te legen. Tijdens het CT-onderzoek kan een contrastproduct worden ingespoten. Het nemen van de beelden duurt ongeveer 20 à 30 minuten.

Het volledige onderzoek duurt minimaal 2 uur.

De radioactieve stof wordt in het ziekenhuis geproduceerd. Door onverwachte omstandigheden kan de wachttijd oplopen.

Na het onderzoek

  • Het is belangrijk om voldoende te drinken in de 48 uur volgend op het onderzoek (minimaal 2 liter per dag).
  • Het resultaat van het onderzoek is niet onmiddellijk beschikbaar. De arts bekijkt de beelden en bezorgt ze nadien, samen met een verslag, aan de behandelende arts. Uw arts bespreekt de resultaten met u op een volgende consultatie.

< Terug