Aanmelden

U zorgt best dat u een half uur voor uw afspraak aanwezig bent in het ziekenhuis.

Bij het binnenkomen, schrijft u zich in bij de balie Kassa-Inschrijvingen-Opname (KIO) in de inkomzone Consultaties (zone C/niveau -1).

U krijgt tijdens het inschrijven een aanmeldingsformulier. Volg het routenummer (755) op het aanmeldingsformulier om naar de balie van het Oncologisch centrum te wandelen. Daar kan u zich aanmelden.