Longkanker (pneumo-oncologie)

Diagnostisch onderzoek

Ter bevestiging van de diagnose van longkanker moet altijd een stukje weefsel van de tumor worden afgenomen om te onderzoeken onder de microscoop. Op deze manier kan worden nagegaan over welke type van longkanker het gaat. Het weefselstukje kan verkregen worden via: 

  • Bronchoscopie: met een dunne flexibele camera wordt gekeken in de luchtwegen
  • EBUS: endobronchial ultrasound, een echografiesonde wordt ingebracht in de luchtwegen en klieren rondom de grote luchtpijptakken kunnen aangeprikt worden
  • Pleurapunctie: aanprikken van vocht rondom de long

Deze onderzoeken gebeuren op de consultatie Pneumologie.

Transthoracale punctie

Afhankelijk van de plaats van het gezwel wordt soms geopteerd om een transthoracale punctie te verrichten. In dit geval zal de radioloog het letsel van buiten aanprikken met een fijne naald onder CT of echogeleiding. 

PET-CT scan

Verder wordt de uitgebreidheid van de tumor nagegaan via een PET-CT scan (Positron Emission Tomografie: een zwak radioactieve stof word ingespoten en maakt tumoren en/of uitzaaiingen zichtbaar) alsook MRI scan/CT scan van de hersenen. In specifieke gevallen gebeuren andere beeldvormingsonderzoeken. 

Terug naar boven


Longkanker behandelen

Robotchirurgie

Heelkundige behandeling van longkanker verloopt in het Oncologisch Centrum via de recentste technieken. Zo wordt steeds meer gebruik gemaakt van robotchirurgie (minimaal invasieve chirurgie waarbij een kijkoperatie wordt uitgevoerd met behulp van een operatierobot). Deze verhoogt de precisie en vermindert het risico op bloedingen

Moleculaire therapie en immunotherapie

Op het vlak van medicamenteuze behandeling van longkanker ontwikkelde het Oncologisch Centrum de laatste jaren expertise in moleculaire therapie en immunotherapie. We volgen de nieuwste ontwikkelingen en introduceren deze zo snel als mogelijk in onze dagelijkse praktijk.

Nieuwe radiotherapeutische technieken

UZ Brussel speelde meermaals een pioniersrol in de introductie van nieuwe radiotherapeutische technieken. 

  • In 2000 werd het Novalissysteem (radioshaped beam) opgestart, een primeur voor Europa. Dit toestel maakte het mogelijk millimeterprecisiebestraling uit te voeren en onregelmatige vormen in een korte tijdsspanne te bestralen. 
  • In 2005 werd de Tomotherapie aangeschaft: standaard gebouwd op een CT principe en drie-dimensioneel positionering op millimeterniveau met als doel bijwerkingen voor de patiënten te verminderen. 

Kankerbehandeling bij ouderen

Mensen leven steeds langer en dit wil ook zeggen dat ook meer oudere patiënten die diagnose van longkanker krijgen. Dr. Decoster legde zich in de laatste jaren toe op kankerbehandeling bij ouderen en maakt deel uit van de International Society of Geriatric Oncology (SIOG). 

Terug naar boven