Prostaatkanker en kanker in de urinewegen (urologische oncologie)

De expertise is toegespitst op kanker in de hogere en lagere urinewegen, zoals:

  • Blaaskanker
  • Nierkanker
  • Peniskanker
  • Prostaatkanker
  • Zaadbalkanker

Raadpleging met radiotherapeut en uroloog

De urologische patiënten die in het Oncologisch Centrum worden behandeld, worden op dinsdagnamiddag gezien en onderzocht op een gemeenschappelijke raadpleging. Dat betekent dat ze in principe alleen geholpen worden door een team, bestaande uit een radiotherapeut en een uroloog, van erkende artsspecialisten.

Samenwerking met andere expertises

De infrastructuur laat er ons toe zeer snel in te spelen op de behoeften van onze patiënten. In aanpalende lokalen beschikken we over de faciliteiten voor dagopname en -behandelingen. We kunnen er dringend een beroep doen op de expertise van andere medische oncologische specialisten en in urgentie bloedanalyses laten verrichten.