Wetenschappelijk onderzoek

Het familiale kankerteam heeft een lange geschiedenis van onderzoek naar erfelijke kanker.

We voeren onderzoek op verschillende domeinen:

  • De rol van nieuwe voorbeschikkende genen
  • Onderzoek naar betere wijze van informatieoverdracht
  • De maatschappelijke/psychosociale implicaties
  • Preventieve maatregelen
  • Onderzoek naar behandelingen die gestuurd worden door genetische informatie

Geïnspireerd hierdoor ijvert het familiale kankerteam voor een betere en bredere toegang tot genetische testen omdat die efficiënte en gerichte preventie toelaten.