Afspraak maken

Voor meer informatie of een afspraak binnen de PCOS-kliniek kan u contact opnemen met het centraal aanspreekpunt, Linde Mostinckx:

  • Via e-mail: PCOSclinic@uzbrussel.be (mogen wij u vragen onmiddellijk volgende gegevens te vermelden: volledige naam, geboortedatum, adres en telefoonnummer)

Internationale patiënten kunnen terecht bij de dienst Services & International patients.

Opvolging binnen de PCOS-kliniek start steeds met een eerste algemeen consult om de graad van de PCOS in kaart te brengen. Dit doen we door een echografie en een bloedafname uit te voeren.  Er volgt ook een intake-gesprek met de PCOS-coördinator om uw symptomen en situatie te bespreken. Tijdens dit eerste consult wordt ook tijd voorzien om u meer informatie te geven over PCOS en eventuele specifieke vragen te beantwoorden. Op basis van uw resultaten gaan we na of bijkomende opvolging nodig is en welke van onze PCOS-experten een meerwaarde kunnen zijn voor uw gezondheid.

Ook kinderen en adolescenten kunnen terecht binnen de PCOS-kliniek voor een diagnose of begeleiding. Indien jonger dan 16 jaar kan er een afspraak worden gepland bij één van onze pediatrische endocrinologen.