Snel naar huis: KOZI & home

Voor ouders die kort na de bevalling met hun kindje naar huis willen, voorziet het UZ Brussel het KOZI & home-zorgtraject. Dit staat voor ‘Kwaliteitsvol Ontslag na een verkort Ziekenhuisverblijf’. 

Die mogelijkheid wordt ouders aangeboden in het kader van de prenatale raadplegingen tijdens de zwangerschap. Het is een keuze van de ouders, zonder verplichting.

Meest gestelde vragen:

Waarom vervroegd naar huis?

Het KOZI & home zorgtraject werd in 2016 in het UZ Brussel ontwikkeld naar aanleiding van de pilootprojecten omtrent 'Bevallen met verkort ziekenhuisverblijf' van minister Maggie De Block. 

Onderzoek heeft namelijk aangetoond dat een verkorting van de ligduur géén invloed heeft op de tevredenheid en complicaties bij moeder en kind.

Als aan de voorwaarden van het KOZI & home zorgtraject voldaan wordt, kunnen moeder en kind Materniteit sneller verlaten met name:

 • Op de 2de dag na een vaginale bevalling (in plaats van op de 4de dag)
 • Op de 4de  dag na een keizersnede (in plaats van op de 5de dag)

Daarbij wordt de dag van de bevalling als dag 0 gerekend. 

Terug naar boven


Wie kan vervroegd naar huis?

Om vervroegd het ziekenhuis te verlaten, moeten onderstaande voorwaarden voldaan zijn: 

 • Informatie over het KOZI & home traject moet tijdens de zwangerschap gegeven worden.

 • Tijdens de zwangerschap dient een vroedvrouw aan huis geregeld te worden om de continuïteit van zorg te garanderen. De vroedvrouwen in het ziekenhuis bekijken samen met de ouders welke vroedvrouwen aan huis in hun regio werkzaam zijn. Op de website www.vroedvrouwen.be staat een lijst met zelfstandige vroedvrouwen per regio voor heel België. 
 • Er mogen tijdens het volledige zorgproces geen complicaties optreden, noch bij de moeder noch bij de pasgeborene. Dit wordt gecontroleerd aan de hand van checklists, zowel voor de geboorte als in de periode rond de bevalling of de eerste dagen op Materniteit.
 • De vroedvrouw aan huis komt minimum 2 maal langs. Het eerste huisbezoek vindt plaats de dag na het verlaten van het ziekenhuis.
 • Omtrent de 10de levensdag van de pasgeborene moet er een consultatie bij de kinderarts plaatsvinden bij een privé-pediater of op de dienst Pediatrie in het ziekenhuis.

Terug naar boven


Wat zijn de voordelen van het KOZI & home zorgtraject?

 • Sneller naar huis gaan versterkt de band met het hele gezin in de thuisomgeving. Dit heet ‘family-centered care’.
 • Tijdens de zwangerschap al stelt het ziekenhuis samen met ouders een ambulant zorgnetwerk samen zodat moeder en kind op een optimale zorgverlening kunnen rekenen vanaf de eerste dagen thuis na het verlaten van Materniteit.
 • De zwangere vrouw en het gezin kunnen tijdens de zwangerschap al kennismaken met  de vroedvrouw aan huis die na de bevalling thuis zal komen voor verdere opvolging. De ziekenhuisvroedvrouw neemt vóór moeder en kind Materniteit verlaten ook al contact op met de vroedvrouw aan huis om informatie door te geven. 
 • Op Materniteit krijgen de ouders een ‘fast-pass’ mee voor de Spoedgevallendienst. Wanneer hun baby thuis problemen ondervindt kunnen ze daarmee snel op de spoed terecht.  In veel gevallen kunnen ze daarmee ook snel met hun baby door een pediater gezien worden op Materniteit. 
 • Bij complicaties kan een heropname op Materniteit voorzien worden. Enkel baby’s met voedingsproblemen of met hyperbilirubinemie (verhoogd gehalte aan bilirubine in het bloed; bilirubine is een roodbruine galkleurstof, die ontstaat bij de afbraak van rode bloedlichaampjes) worden rechtstreeks doorgestuurd naar Materniteit. Andere problemen worden in het KidZ Health Castle behandeld. + LINK KHC
 • Sociaal kwetsbare zwangeren krijgen een op maat gemaakt zorgtraject waarbij extra ondersteuning aangeboden wordt in samenwerking met Kind & Gezin.

Terug naar boven