Echografie en prenatale diagnostiek

Op de dienst Echografie en prenatale diagnostiek kan u terecht voor verschillende onderzoeken om uw zwangerschap op te volgen. Een afspraak voor een echografie of invasief onderzoek gebeurt altijd in overleg met uw behandelende gynaecoloog.

Routineonderzoeken tijdens de zwangerschap

Onderzoeken om uw zwangerschap op te volgen worden uitgevoerd op vraag van een gynaecoloog van het UZ Brussel, maar eveneens van buiten het ziekenhuis. Het gaat om:

  • Routine echografieën bij een probleemloze zwangerschap
  • Echografieën bij een risicovolle zwangerschap
  • Echo’s op vraag van gynaecologen buiten het UZ Brussel
  • Invasieve testen (vlokkentest en vruchtwaterpunctie)


Er worden in het UZ Brussel géén 3D pretecho’s uitgevoerd.

Genetische aandoeningen vroegtijdig opsporen

Naast de verschillende routineonderzoeken kan u op eigen vraag ook een NIPT-test (Niet Invasieve Prenatale Test) laten uitvoeren om vroegtijdig bepaalde chromosomale (genetische) aandoeningen bij de foetus op te sporen. Deze niet-invasieve test wordt terugbetaald door het ziekenfonds en houdt geen risico in voor de moeder of de baby.