Gebruikers aan het woord

Reeds acht ziekenhuizen implementeerden primUZ, aangepast aan ieders individuele noden. Onderstaand vindt u meer informatie over hoe zij primUZ ervaren en welke verandering het met zich meebracht. 

 

“Het pakket werd ontwikkeld door een ziekenhuis waardoor het perfect aansluit bij de reële behoeften van een zorginstelling en haar medewerkers. Het gebruik van een geïntegreerd EPD zoals primUZ zal de kwaliteit van onze zorg verder optimaliseren en de samenwerking tussen verschillende zorgverleners faciliteren"

Ann Wynant, bestuurder-directeur AZ Jan Palfijn Gent
   

"Na een grondige marktstudie kwamen we samen met de eindgebruikers (artsen, verpleegkundigen, …) tot de conclusie dat het Primuz-pakket het best aansluit bij onze behoeften. Het is een geïntegreerd en gebruikersgericht EPD aangepast aan de noden van een ziekenhuis in België. Daarnaast kozen we ook voor de continuïteit, medebeheer en bedrijfszekerheid op langere termijn.”

Bart Van Bree, afgevaardigd bestuurder AZ Rivierenland
   

"PrimUZ biedt alle functionaliteiten die onze zorgverstrekkers nodig achten. Meer nog, er is een duidelijke visie en ambitie naar verdere ontwikkeling van clinical decision support, portaalfunctie, Mobile Health en datawarehousing”

Rudi Vossaert, hoofdarts AZ Sint-Elisabeth (Zottegem)

   

“PrimUZ biedt alle functionaliteiten die onze zorgverstrekkers nodig hebben. Voor onze patiënten betekent dit EPD een verhoogde kwaliteit van zorg en voor het ziekenhuis een vooruitgang in efficiëntie, kwaliteit én veiligheid. De vlotte samenwerking tussen alle betrokken partijen tijdens de opstartfase was de sleutel tot succes.”

Stefaan Vansteenkiste, algemeen directeur AZ Heilig Hart (Lier)

Gebruikers aan het woord

Reeds acht ziekenhuizen implementeerden primUZ, aangepast aan ieders individuele noden. Onderstaand vindt u meer informatie over hoe zij primUZ ervaren en welke verandering het met zich meebracht. 
 

“Het pakket werd ontwikkeld door een ziekenhuis waardoor het perfect aansluit bij de reële behoeften van een zorginstelling en haar medewerkers. Het gebruik van een geïntegreerd EPD zoals primUZ zal de kwaliteit van onze zorg verder optimaliseren en de samenwerking tussen verschillende zorgverleners faciliteren"

Ann Wynant, bestuurder-directeur AZ Jan Palfijn Gent


"Na een grondige marktstudie kwamen we samen met de eindgebruikers (artsen, verpleegkundigen, …) tot de conclusie dat het Primuz-pakket het best aansluit bij onze behoeften. Het is een geïntegreerd en gebruikersgericht EPD aangepast aan de noden van een ziekenhuis in België. Daarnaast kozen we ook voor de continuïteit, medebeheer en bedrijfszekerheid op langere termijn.”

Bart Van Bree, afgevaardigd bestuurder AZ Rivierenland


"PrimUZ biedt alle functionaliteiten die onze zorgverstrekkers nodig achten. Meer nog, er is een duidelijke visie en ambitie naar verdere ontwikkeling van clinical decision support, portaalfunctie, Mobile Health en datawarehousing”

Rudi Vossaert, hoofdarts AZ Sint-Elisabeth (Zottegem)


“PrimUZ biedt alle functionaliteiten die onze zorgverstrekkers nodig hebben. Voor onze patiënten betekent dit EPD een verhoogde kwaliteit van zorg en voor het ziekenhuis een vooruitgang in efficiëntie, kwaliteit én veiligheid. De vlotte samenwerking tussen alle betrokken partijen tijdens de opstartfase was de sleutel tot succes.”

Stefaan Vansteenkiste, algemeen directeur AZ Heilig Hart (Lier)