Ontstaan vanuit de praktijk

In de genen van UZ Brussel

De ontwikkelaars van primUZ wandelen door dezelfde gangen als de gebruikers en worden rechtstreeks door hen geïnspireerd. Zo worden de noden van gebruikers doorlopend aangevoeld hetgeen een ontwikkeling stimuleert die voldoet aan de behoefte van het werkveld. Na de implementatie blijven de ICT-teams samenwerken om de zorgprocessen steeds beter te ondersteunen. 

De totstandkoming van het EPD vloeit voor uit de opgebouwde en rijke kennis van het UZ Brussel. Al 30 jaar werkt het met een EPD-systeem om alle patiëntengegevens geordend te verzamelen, te delen en vlot op te vragen. UZ Brussel werkt al jaren actief aan een geïntegreerd en deelbaar elektronisch medisch dossier en weet wat essentieel is voor de gebruikers. De opgebouwde expertise en kennis leidt tot een vlotte implementatie van het systeem. Zorgverleners werken intensief met het EPD en merken snel waar ruimte is voor verbetering. Innovatie zit in de genen van het UZ Brussel. Bovendien is primUZ verankerd in de Belgische zorgcontext en draagt het zo bij aan de eGezondheid-strategie.  
 

 < Resultaat van samenwerking      Andere voordelen >

Ontstaan vanuit de praktijk

In de genen van UZ Brussel

De ontwikkelaars van primUZ wandelen door dezelfde gangen als de gebruikers en worden rechtstreeks door hen geïnspireerd. Zo worden de noden van gebruikers doorlopend aangevoeld hetgeen een ontwikkeling stimuleert die voldoet aan de behoefte van het werkveld. Na de implementatie blijven de ICT-teams samenwerken om de zorgprocessen steeds beter te ondersteunen. 

De totstandkoming van het EPD vloeit voor uit de opgebouwde en rijke kennis van het UZ Brussel. Al 30 jaar werkt het met een EPD-systeem om alle patiëntengegevens geordend te verzamelen, te delen en vlot op te vragen. UZ Brussel werkt al jaren actief aan een geïntegreerd en deelbaar elektronisch medisch dossier en weet wat essentieel is voor de gebruikers. De opgebouwde expertise en kennis leidt tot een vlotte implementatie van het systeem. Zorgverleners werken intensief met het EPD en merken snel waar ruimte is voor verbetering. Innovatie zit in de genen van het UZ Brussel. Bovendien is primUZ verankerd in de Belgische zorgcontext en draagt het zo bij aan de eGezondheid-strategie.  
 

 < Resultaat van samenwerking
Andere voordelen >