Wat is PrimUZ?

PrimUZ is een geïntegreerde en inclusieve software, ontwikkeld door een deskundig IT-team van UZ Brussel. Opgebouwd vanuit één unieke code, symboliseert de vooruitstrevende applicatie een monoliet waar alles naadloos in elkaar schuift. PrimUZ connecteert, integreert, koppelt, ...

Zes belangrijke kenmerken

 1. Een EPD met een brede waaier aan functionaliteiten
 2. Eenmalige registratie, eindeloze opvraging
 3. Elk partner-ziekenhuis een eigen database
 4. CTG garandeert een nauwkeurige en vlotte implementatie 
 5. Verbetering voor de patiënt
 6. Vrijblijvende dataverzameling voor onderzoeken

Een geïntegreerd functieoverzicht

PrimUZ centraliseert alle patiënteninformatie. Daarmee streeft het naar een betere zorg en begunstigende samenwerking tussen de betrokken zorgverleners. Het alomvattend en geünificeerd patiëntendossier biedt volgende functionaliteiten aan: 

 • Administratief dossier (ADT)
 • Elektronisch Medisch Dossier (EMD)
 • Elektronisch Verpleegkundig Dossier (EVD)
 • Medicatiebeheer (Drug)
 • Planning en aanvraag van onderzoeken en ingrepen, inclusief operatiekwartier
 • Order Entry: afsprakenbeheer
 • Clinical Decision Support: begeleidende en signalerende check-up bij medische beslissingen
   

Terug naar boven


Eenmalige registratie, eindeloze opvraging

PrimUZ deelt de patiëntengegevens in alle departementen, van spoedgevallen naar operatiezalen en verdere opvolging op de dienst Intensieve Zorgen. PrimUZ houdt de motor van interacties draaiend. Het staat zo in voor de ondersteuning van administratieve, klinische en logistieke processen. Met primUZ moet je de patiëntengegevens eenmalig registreren. Nadien kan iedere belanghebbende zorgverlener de gegevens opvragen en delen. PrimUZ reikt iedere zorgverlener een gepersonaliseerd scherm aan van het medisch dossier van de patiënt. De gegevensstroom draagt bij aan een betere kwaliteit van de zorg voor de patiënt en een optimalere werking voor de zorgverleners. 

Terug naar boven


Een afzonderlijke database per partner-ziekenhuis

PrimUZ vertaalt zich naar een apart systeem met een afzonderlijke database per ziekenhuis, met respect en waarborg voor de privacy van alle patiënten. Het laat toe om primUZ te configureren naar de specifieke noden van de gebruiker. Het geeft zijn gebruikers de vrijheid om primUZ te hosten waar die het willen: zelfstandig, door UZ Brussel of door een externe partner. 

Terug naar boven


CTG garandeert een nauwkeurige en vlotte implementatie 

UZ Brussel levert de software, ondersteund door een 50-koppig professioneel en groeiend team van developers van het UZ Brussel. De ziekenhuisbrede implementatie voert UZ Brussel samen uit in overeenkomst met het partner-ziekenhuis en met CTG Health Solutions . Dat is een gespecialiseerde aanbieder in IT-diensten voor ziekenhuizen en andere spelers in de gezondheidszorg. CTG speelt een bepalende en onmisbare rol om alle functionaliteiten gebruiksklaar te maken en te configureren op maat van het ziekenhuis. Samen bieden ze het totaalpakket: een vlotte, betrouwbare implementatie én blijvende support

Terug naar boven


Verbetering voor de patiënt

PrimUZ symboliseert een verhoging van de kwaliteit en productiviteit van de zorg. De snellere weergave van de nodige, accurate gegevens verbetert de zorg van de zorgverlener en voor de patiënt. De software integreert ook het patiëntenportaal. De patiënt krijgt via de portal inzage in zijn zorgproces, de resultaten van medische onderzoeken en zijn afspraken, in één woord zijn zorgproces. PrimUZ communiceert niet uitsluitend naar de zorgverleners, maar ook naar de patiënt. Met expliciete toestemming van de patiënt, deelt primUZ zelfs gegevens met belanghebbende ziekenhuizen. Die vlottere transmurale uitwisseling optimaliseert de onderlinge samenwerking tussen ziekenhuizen. Dat resulteert onbetwistbaar in een kwaliteitsvolle zorg. Zo wordt de betrokkenheid en dus het empowerment van de patiënt verhoogt. 

Terug naar boven


Vrijblijvende dataverzameling voor onderzoeken: datawarehouse met klinische en business intelligence

PrimUZ collecteert alle klinische observaties en workflow van de patiënten in 1 grote database. Gezien de patiëntengegevens in een uniform systeem belanden, vermijdt primUZ foutieve dataverzameling uit verschillende bronnen. Dankzij die dataverzameling kunnen partner-ziekenhuizen vrijblijvend een datawarehouse creëren en inzetten voor secundair gebruik. De geanomiseerde data staan ter beschikking voor klinische en wetenschappelijke onderzoeken. Ziekenhuizen bepalen volledig zelf of ze hun data hiervoor willen gebruiken. 

Terug naar boven