Toekomstvisie: een 'zorgende architectuur'

Het UZ Brussel is ondertussen meer dan 40 jaar. De gebouwen passen niet meer helemaal bij de noden en ambities van ons ziekenhuis vandaag en morgen.

Het Ruimteplan voorziet een uitbreiding van het bestaande ziekenhuiscomplex en een herschikking tot een modern, logisch, toegankelijk ziekenhuis. We creëren maar liefst 67.000 m² extra zorgoppervlakte. Maar bovenal wil het UZ Brussel een zuivere, rustige omgeving realiseren die bijdraagt aan het genezingsproces van de patiënten. Een omgeving ook waar medewerkers in de beste omstandigheden hun opdrachten rond zorg, onderzoek en onderwijs kunnen uitvoeren.

Helaas kunnen we dit niet realiseren zonder hinder. In de delen van het ziekenhuis die grenzen aan de werfzones van de bouwprojecten is overlast mogelijk (bijv. geluidshinder, omleiding). We verontschuldigen ons voor eventueel ongemak en danken u voor uw begrip.