Afspraak maken

U kunt een afspraak maken via 02 477 60 68 voor onder andere

  • het inplannen van een slaaponderzoek
  • een bespreking van de resultaten van een slaaponderzoek
  • de opstart van CPAP-therapie
  • slaaptraining (cognitieve gedragstherapie bij insomnie)
  • de controle van een CPAP-toestel

De afsprakenbalie is bereikbaar op weekdagen, van 8 tot 17 uur. In dringende gevallen is het Slaaplabo te bereiken via 02 477 77 38 (verpleegkundige).

Internationale patiënten kunnen terecht bij de dienst Services & International patients.