CPAP-therapie

CPAP is de afkorting van ‘Continuous Positive Airway Pressure’. Dit betekent letterlijk ‘voortdurend positieve druk in de luchtwegen’. Het is één van de mogelijke behandelingen bij apneu door middel van een pomp die de ademhaling tijdens het slapen mee ondersteunt. Na een gewenningsperiode zijn veel patiënten met apneu hiermee gebaat. Regelmatige opvolging bij de Slaapeenheid is nodig om deze behandeling zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Technische problemen

Indien u technische problemen ondervindt met uw CPAP-toestel: 02 477 83 94.