Knelpuntberoepen in de zorg: waar knelt het schoentje?

Knelpuntberoepen in de zorg: waar knelt het schoentje?

09 februari 2021

Wat tijdens deze coronacrisis eens te meer duidelijk werd, is dat een aantal zorgverleners weinig in de belangstelling staan maar niettemin essentiële functies vervullen. En net omdat ze weinig aandacht krijgen, zijn het knelpuntjobs. Noteer dus: te weinig bekende maar essentiële jobs waaraan bijna doorlopend een acuut tekort is. Waar knelt het schoentje?

Auteur: Ria Vanschoenwinkel, Directeur Verpleeg- en Vroedkunde

Over welke jobs gaat het? Eerst dit. De verpleegkundige professie in het algemeen is al jaren in mindere of meerdere mate een knelpuntberoep. Wie in de verpleegkundige opleiding slaagt, vindt daardoor met zekerheid een job. Toch is er bijna doorlopend een tekort. Wat houdt dan tegen om er aan de slag te gaan? De onterechte perceptie dat verpleegkundigen vooral bezig zijn met ‘was & plas’? Verpleegkunde is een wetenschappelijk gefundeerd beroep dat in de eerste plaats om expertise en vaardigheden draait. Informatica speelt er bijvoorbeeld een toenemende rol omdat die kan bijdragen tot hogere doeltreffendheid en patiëntveiligheid.

Misschien bestaat de perceptie dat de job weinig wordt betaald? Ook dat beeld klopt niet. Verpleeg- en vroedkundigen krijgen een goede verloning en hun overuren worden vergoed. Ook verpleegkundigen kunnen zich trouwens specialiseren en hoe meer ze dat doen, hoe meer ze kunnen verdienen. Misschien zijn het de avond-, nacht- of weekenddiensten die afschrikken? Dat zou kunnen, al worden die uitbetaald. De variatie in type jobs in de verpleegkunde is echter bijzonder groot en niet elke verpleegkundige presteert extra uren.

Maar er is meer.

“Er zijn ook verpleegkundigen die aan de slag kunnen in een meer technische context”

Binnen dat knelpuntberoep Verpleegkundige zijn er functies waar de vraag extra groot is, zoals de verpleegkundigen werkzaam in het Operatiekwartier en op een dienst Intensieve Zorgen. Hun grote belang werd tijdens de coronacrisis eens te meer overduidelijk. Er moesten verpleegkundigen van andere diensten worden overgeplaatst en die kampten vaak met veel onzekerheid: enerzijds omwille van het technische aspect van de job, anderzijds door het levensreddend belang dat elke handeling kan hebben. In een dienst IZ net zoals tijdens een chirurgische ingreep is teamwork de essentie. De verpleegkundige speelt daar een evenwaardige rol in. De chirurg doet de ingreep, maar hij of zij kan dat niet zonder de hulp van anderen. Dat is wat we ook ludiek duidelijk wilden maken met de parodiërende film waarmee het UZ Brussel twee prijzen won: ga maar eens naar watdeeddimitri.be.

Maar als die functie dan zo essentieel is, waarom zijn er dan te weinig kandidaten voor? De meer technische verpleegkunde krijgt tijdens opleidingen minder aandacht omdat er nog te eenzijdig wordt gefocust op het louter zorgende aspect. Die functie krijgt ook minder belangstelling omdat ze versmelt in het team. De coronacrisis toonde echter aan hoe belangrijk die is. Van ‘was & plas’ is daar geen sprake.

Lees verder onder de foto.

Zekerheid & relevantie

Randstad Research meldde eind november dat een aantal zorgberoepen, waaronder arts en verpleegkundige, door de coronacrisis minder aantrekkelijk zouden zijn. Zelf merkt onze dienst Human resources dat zich in 2020 opmerkelijk meer kandidaten aanmeldden voor een job in het ziekenhuis.  Die kwamen uit andere sectoren, zoals de reis- en toerismesector, sectoren die erg conjunctuurgevoelig zijn. Begrijpelijk, want de coronacrisis heeft overduidelijk zowel de stabiliteit als de relevantie aangetoond van werken in de zorg. Wie een zekere job zoekt die ergens over gaat, vindt er een thuishaven.

Dat de verpleegkundige job veel meer inhoudt dan de ‘was & plas’, maken onder meer verpleegkundigen werkzaam in de anesthesie, operatiekwartier en medische beeldvorming tijdens deze coronacrisis duidelijk. Daarom wil ik hen via deze blog graag in de schijnwerpers zetten. En ik zou zeggen: solliciteren maar!


Elk blogbericht op ‘UZ Brussel blogt’ weerspiegelt enkel de mening van de respectievelijke auteur.

Ria Vanschoenwinkel Ria Vanschoenwinkel
Ria Vanschoenwinkel
Directeur Verpleeg- en Vroedkunde UZ Brussel

Respect zit verweven in het DNA van het UZ Brussel. Daarom staat respect ook centraal bij het reageren op nieuws- of blogberichten. We kennen graag uw graag mening en staan open voor suggesties of vragen, maar vragen wel om een aantal simpele regels in acht te nemen. Alleen reacties die de regels respecteren, worden goedgekeurd en gepubliceerd.