Vrouwen met PCOS ervaren minder impact op hun levenskwaliteit bij een IVM-vruchtbaarheidsbehandeling dan via een klassieke IVF

Vrouwen met PCOS ervaren minder impact op hun levenskwaliteit bij een IVM-vruchtbaarheidsbehandeling dan via een klassieke IVF

07 juli 2022

Uit onderzoek van Brussels IVF, het fertiliteitscentrum van het UZ Brussel, blijkt dat vrouwen met PCOS die een In Vitro Maturatie-vruchtbaarheidsbehandeling ondergaan minder bijwerkingen vertonen dat bij een klassieke In Vitro Fertilisatie-behandeling. PCOS of PolyCysteus Ovarium Syndroom is een hormonale aandoening die voorkomt bij ongeveer 10% van de vrouwen en vaak gekenmerkt wordt door een verlaagde vruchtbaarheid omwille van een onregelmatige cyclus en ovulatiestoornissen. Deze vrouwen hebben doorgaans wel een grote eicelreserve en kunnen hierdoor gebruik maken van In Vitro Maturatie (IVM) van eicellen, een techniek waarbij onrijpe eicellen worden gekweekt in het lab alvorens bevrucht te worden. Belangrijk verschil met een klassieke IVF is dat bij IVM er nauwelijks tot zelfs geen hormoonjecties moeten worden toegediend. Vrouwen die voor IVM kozen, rapporteerden minder bijwerkingen, een betere verdraagbaarheid van de behandeling en minder impact op hun relatie en sociale leven in vergelijking met degenen die opteerden voor een klassieke IVF-behandeling. Een lagere efficiëntie van een IVM-behandeling tegenover IVF kan voor deze doelgroep een aanvaardbare afweging zijn omwille van de voordelen. De resultaten van dit onderzoek werden deze week voorgesteld op het jaarlijks congres van de European Society of Human Reproduction and Embryology.

Meer bijwerkingen, meer impact op het dagelijks leven en op seksualiteit bij een klassieke IVF-behandeling voor vrouwen met PCOS

Onderzoekers binnen Brussels IVF gingen na of patiënten met PCOS verschillende effecten ervaren op vlak van levenskwaliteit bij een IVM-vruchtbaarheidsbehandeling ten opzichte van een klassieke IVF-behandeling.

Deze observationele prospectieve studie volgde 149 vrouwen die hun eerste IVM (75) of IVF (74) cyclus ondergingen in de periode tussen mei 2017 en maart 2021. In het onderzoek werden vrouwen jonger dan 37 jaar, die met hun partner aan een medisch begeleid voortplantingstraject begonnen, gevraagd om een vragenlijst in te vullen op verschillende tijdstippen in hun traject: bij het eerste gesprek in de fertiliteitskliniek, bij de eicelpick-up en tenslotte nadat de uitkomst van de eerste behandelingscyclus bekend was.

Lees verder onder de foto.

Linde Mostinckx, coördinator PCOS-kliniek in het UZ Brussel:

“De analyse toonde aan dat vrouwen die een klassieke IVF-behandeling ondergingen meer bijwerkingen ondervinden tijdens en na hun eicelpick-up dan vrouwen die IVM ondergingen. Vrouwen die IVM ondergingen leken de behandeling ook beter te verdragen, wat suggereert dat een klassieke IVF-behandeling meer verstoring van het dagelijks leven en psychische klachten veroorzaakte. IVM-patiënten hadden verder minder last van stoornissen in seksualiteit en communicatie. Ten slotte ervaarden zij hun sociale interacties als ernstiger aangetast door een klassieke IVF-behandeling dan bij IVM.”

De resultaten van dit onderzoek moeten nu verder worden onderzocht.

IVM als aanvaardbaar alternatief voor vrouwen met PCOS

De eierstokken van vrouwen met PCOS met een grote eicelreserve reageren doorgaans feller op een klassieke IVF-behandeling dan vrouwen zonder PCOS en ze lopen een verhoogd risico op overstimulatie van de eierstokken. Dat kan betekenen dat de afmetingen van de eierstokken fors toenemen en de hormonale bloedspiegels fel stijgen, met een verhoogde kans op trombose als gevolg. Voor deze patiënten kan IVM een alternatief vormen voor een klassieke IVF-behandeling.

Michel De Vos, afdelingshoofd bij Brussels IVF:

“IVM heeft het grote voordeel dat je geen of nauwelijks hormonale stimulatie van de eierstokken moet ondergaan omdat de eicelfollikels onrijp aangeprikt worden. Dat is anders dan bij klassieke IVF, waar we de eierstokken stimuleren via hormooninjecties en we zo veel mogelijk rijpe eicellen trachten te oogsten vlak voor de ovulatie. Onrijpe eicellen laten uitrijpen of 'matureren' in het labo is mogelijk na veel onderzoek en mits afdoende kennis en expertise van het laboteam. Doordat niet alle eicellen volledig uitrijpen in het labo is de efficiëntie van de behandeling voor een patiënte met een doorsnee eicelreserve beduidend lager dan die van IVF. Maar omdat vrouwen met PCOS doorgaans beschikken over een grote voorraad eicellen, kan de mindere slaagkans van IVM bij deze patiëntes gecompenseerd worden.”

Respect zit verweven in het DNA van het UZ Brussel. Daarom staat respect ook centraal bij het reageren op nieuws- of blogberichten. We kennen graag uw graag mening en staan open voor suggesties of vragen, maar vragen wel om een aantal simpele regels in acht te nemen. Alleen reacties die de regels respecteren, worden goedgekeurd en gepubliceerd.