Missie, visie en doel

Missie

De missie van het netwerk en van elk ziekenhuis dat deel uitmaakt van het netwerk is kwaliteitsvolle zorg te leveren aan alle patiënten met een cardiovasculaire aandoening, gebruik makend van alle huidige beschikbare klinische, diagnostische en therapeutische middelen, en dit vertrekkend van de behoeften en voorkeuren van de patiënt en volgens de principes van de 'Evidence Based Medicine'.

Visie

De visie van het netwerk is dat de samenwerking binnen het cardiale netwerk toelaat innovatief te zijn op gebied van diagnostiek en behandeling, databeheer, wetenschappelijk onderzoek en opleiding. Gemeenschappelijke investeringen zullen het mogelijk maken om nieuwe innovatieve diagnostische of therapeutische middelen te kunnen aanbieden aan de patiënten van het netwerk.

Doel

Het doel van het netwerk is om kwalitatief voordeel te doen door samenwerking in een geografisch groter geheel. Dit gebeurt door expertise op te bouwen, kennis te delen, gemeenschappelijke zorgprocessen uit te tekenen, procedures op elkaar af te stemmen, onderlinge afspraken te maken en behaalde resultaten samen te leggen en te evalueren. Rond kritische en frequente aandoeningen zullen patiëntgegevens gedeeld worden en gemeenschappelijke databases aangelegd worden.

< Terug