Patiëntenhandvest Netwerk Cardiale Pathologie Brussel - Aalst

Het netwerk verbindt zich tot het aanbieden van de meest optimale zorg aan u, als patiënt, met de beste onderzoeks- en behandelingstechnieken, gekozen op basis van uw persoonlijke medische behoefte en niet van uw financiële draagkracht, uw levensstijl of enige andere factor.

Er zal geluisterd worden naar, en rekening gehouden worden met uw mening en keuzes. De uiteindelijke behandelingsbeslissing zal het resultaat zijn van een bespreking waarin gezocht wordt naar de beste oplossing die het meest aansluit bij uw belangen.

Voordat een behandelingsbeslissing wordt genomen, hebt u daarom recht op een volledige, begrijpelijke en tijdige informatie (tenzij de hoogdringendheid van uw medisch probleem dat niet onmiddellijk toelaat). Deze informatie bevat ook een realistische inschatting van de te verwachten kosten die niet gedekt zijn door de ziekteverzekering.

U zal binnen het netwerk met respect en waardigheid, met discretie en maximale vertrouwelijkheid behandeld worden wat ook inhoudt dat niemand die niet betrokken is in uw zorgproces toegang krijgt tot uw medische gegevens. U kunt op elk moment volledige toegang krijgen tot uw medische informatie en beslissen wie deze kan inkijken voor de nazorg na ontslag.

< Terug