Expertisedomeinen Geriatrie

De doelstelling van de dienst Geriatrie is de autonomie van de bejaarde patiënten te bewaren. Ons multidisciplinair team richt zich zowel op preventieve geneeskunde bij zelfredzame ouderen als op diagnose en behandeling van meerdere medische aandoeningen bij chronische zieke patiënten: 

  • Ziekte van Alzheimer 

Dit is een veel voorkomende ziekte die gepaard gaat met verlies van verstandelijke functies zoals het kortetermijngeheugen. Ook zijn problemen mogelijk met betrekking tot gedrag en mobiliteit. 

  • Frontotemporale dementie (FTD) 

Frontotemporale dementie is een aandoening met verlies van functies van de hersenen, die gepaard gaat met gedragsveranderingen. Deze aandoening kan soms al op jonge leeftijd optreden. 

  • Vasculaire dementie  

Vasculaire dementie is een vorm van verlies van verstandelijke functies veroorzaakt door schade aan de bloedvaten. 

  • Mengvormen van dementie 

Mengvormen van dementie met elementen van verschillende vormen van dementie komen frequent voor. 

  • MCI 

MCI is een Engelse term die staat voor Mild Cognitive Impairment. Hiermee wordt bedoeld dat mensen met deze aandoening lichte stoornissen kunnen hebben met geheugen en het omgaan van informatie en het uitvoeren van handelingen. Dit kan een voorstadium zijn van dementie maar kan ook op zichtzelf staan zonder verslechtering in de toekomst. 

  • TAVI 

Bij een TAVI-behandeling ('Transcatheter aortic valve implantation') wordt er via de bloedbaan middels een catherisatie een nieuwe hartklep geplaatst ter vervanging van een niet goed functionerende aortaklep door een cardioloog. Bij de selectie van patiënten voor deze procedure is de geriater betrokken om de totale patiënt, voor wat betreft co-morbiditeit, in kaart te brengen en te beoordelen. 

  • Osteoporose 

Osteoporose of botontkalking is een veel voorkomend aandoening die veroorzaakt wordt door een achteruitgang van de kwaliteit van het skelet. Dit kan ertoe leiden dat er bij een zeer gering trauma een fractuur optreedt van een arm, been of één of meerdere wervels. Dit leidt vaak tot een hospitalisatie. De onderliggende aandoening kan uitgezocht worden met aanvullend labo-onderzoek en beeldvorming, o.a. gebruikmakend van een botdensitometrie. Op de dienst Geriatrie kan de individuele patiënt met osteoporose behandeld worden met medicatie, o.a. met een jaarlijkse toediening van zolidroninezuur.