Diagnostiek 

Beeldvorming 

Het is mogelijk om gebruikmakend van beeldvorming van de hersenen te kijken naar de specifieke gebieden die te maken hebben met de achteruitgang van de verstandelijke functies. Hierbij kan gedacht worden aan:

  • CT-onderzoek
  • MRI-onderzoek 
  • FDG PET CT
  • Amyloïd PET CT

Laboratoriumonderzoek 

Vaak wordt er ook een laboratoriumonderzoek verricht om alle functies van het lichaam in kaart te brengen en te controleren of er stoornissen zijn die bijdragen tot het verlies van verstandelijke functies: bijvoorbeeld hypothyreoïdie of vitamine B12-tekort. 

Ruggeprik 

Via een ruggeprik kan de vloeistof rond de hersenen worden geanalyseerd om te kijken naar merkstoffen die verbonden zijn aan de achteruitgang van de verstandelijke functies.