Opnameregeling

Een opname in het daghospitaal wordt, in overleg met de patiënt, aangevraagd door zijn of haar behandelende geneesheer (huisarts of geneesheer-specialist).

De patiënt is bij opname best vergezeld van een familielid of andere begeleider, die ons zo nodig aanvullende informatie kan geven. Voor meer informatie over patiënten die in een rusthuis verblijven, neemt de dienst Geriatrie tijdens de dag zelf telefonisch contact op met het rusthuis.