Wat brengt u mee

  • Identiteitskaart
  • Recente en volledige medicatielijst
  • Medicatie voor de dag zelf
  • Lijst van gekende allergieën
  • Hoorapparaat en (lees-)bril
  • Brief van de verwijzende arts en/of rusthuis met de medische voorgeschiedenis
  • Telefoonnummer(s) van contactpersonen (familie, rusthuis of vrienden)
  • Indien nodig: telefoonnummer van taxi/ziekenvervoer
  • Een ontbijt in het geval u bij opname nuchter moet zijn