Complicaties herkennen

Indien u het ziekenhuis verlaat met een risico op complicaties, dan is het belangrijk te weten wat de mogelijke symptomen zijn en wat u in dat geval moet doen.

Symptomen

Symptomen die in de richting van een complicatie wijzen, zijn o.a. 

  • Koorts
  • Toenemende pijn 
  • Onverwachtse bloeding
  • Wondproblemen
  • Moeilijk plassen

Bij twijfel

Contacteer:

  • Uw huisarts
  • Uw behandelende arts in het ziekenhuis, via de verpleegeenheid (elke weekdag tussen 7 en 20 uur)
  • De dienst Spoedgevallen: tel. 02 477 51 00 (in dringende gevallen)