De filosofie van de UZ Brussel-website

 • Deze site is in de eerste plaats afgestemd op patiënten. In de teksten wordt de patiënt en de arts gemakshalve bijna overal een ‘hij’ genoemd, maar dit is bedoeld om genderneutraal te zijn. De ‘hij’ staat dus uiteraard ook voor ‘zij’.
   
 • De site heeft niet de bedoeling om een bezoek aan een arts te vervangen. Het verdient aanbeveling een specifieke medische vraag rechtstreeks te stellen aan de betrokken dienst of behandelende ziekenhuisarts. Omwille van aspecten van medisch geheim en privacy worden via gewone mail geen medische gegevens uitgewisseld.
   
 • Deze website ambieert geen volledigheid. De focus ervan ligt op de relevantie voor de patiënt.
   
 • Het UZ Brussel ondersteunt de rol van de huisarts in de gezondheidszorg. Het is aanbevolen om een vaste huisarts te hebben die u begeleidt bij uw zorgtraject.
   
 • Het UZ Brussel ondersteunt ‘patient empowerment’. Dit betekent dat de patiënt die dat wenst aan het stuur moet kunnen zitten van zijn eigen zorgtraject. Om dit te stimuleren worden op deze site een aantal concrete tips aangeboden.
   
 • De werktaal van het UZ Brussel is het Nederlands. In de praktijk zijn de meeste zorgverleners meertalig en trachten de taal van elke patiënt te spreken. De Franstalige website van het UZ Brussel is een afspiegeling van de Nederlandstalige website. De Engelstalige website is louter bedoeld voor internationale patiënten.