De organisatie van het onderwijs

UZ Brussel maakt deel uit van de Vrije Universiteit Brussel (VUB)

Voor zijn onderwijsopdracht is het UZ Brussel nauw verbonden met de Faculteit Geneeskunde en Farmacie van de VUB. Meer nog, het UZ Brussel is een onderdeel van de universiteit. De nauwe verbondenheid tussen UZ Brussel en de faculteit Geneeskunde en Farmacie van de VUB garandeert de doorlopende uitwisseling van wetenschappelijke onderzoeksresultaten tussen beide organisaties. Dit is belangrijk omdat de zorgverleners van het UZ Brussel zich steeds willen baseren op de meest recente onderzoeksresultaten om u als patiënt het best te kunnen helpen.

Stageconcept leerwerkplaats

Het UZ Brussel is een van de eerste Brusselse ziekenhuizen dat jaarlijks aan het stageconcept leerwerkplaats voor verpleegkundigen deelneemt. Er worden binnen de diensten mentoren opgeleid die de studenten ondersteunen en erover waken dat de patiënt in alle veiligheid verzorgd wordt.

Levenslang leren

Niet alleen de studenten zijn in opleiding in het UZ Brussel. De professoren die aan het UZ Brussel werken scholen zich eveneens doorlopend bij. Ze blijven kennis verwerven om steeds de laatste technologieën en behandelingen aan hun patiënten voor te stellen. Hun therapeutische beslissingen zijn gebaseerd op de best mogelijke kennis van het ogenblik. Ze zijn ‘evidence-based’ zoals dat heet, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek dus. Daartoe voeren ze ook zelf wetenschappelijk onderzoek uit, publiceren er wetenschappelijke artikels over en spreken erover op wetenschappelijke congressen in binnen- en buitenland.

Universitaire Associatie Brussel

De Vrije Universiteit Brussel (VUB) VUB vormt samen met de Erasmushogeschool Brussel (EHB) de Universitaire Associatie Brussel. Beide onderwijsinstellingen willen via deze Associatie een kwalitatief hoogstaand onderwijsaanbod van academische en professionele opleidingen verzekeren op basis van een samenhangend onderwijsbeleid. Bij de VUB ligt de focus op de studies geneeskunde en farmacie en biomedische wetenschappen en bij EHB op de studies verpleeg- en vroedkunde en labotechnieken.